Hoekom doen ons wat ons doen…  soos wat ons dit doen:

Vir Burkea africana Kwekery se mense is dit baie belangrik om  eerstens die aarde en sy mense  in ‘n beter toestand te laat en nie mee te doen aan die vernietiging daarvan nie.  Dis verder vir ons belangrik om die kennis wat ons deur diepgaande studies asook gedurende ons 21 jaar in die bedryf oor die volgende onderwerpe opgedoen het, na die beste van ons vermoe, tot voordeel van ons kliente aan te wend:

Boordbeplanning,

Beperking van risikos

Boordbestuur na volhoubare, optimale oeste van  goeie kwaliteit pekanneute wat vry van gif, onkruiddoders en hormone geproduseer word,  – al het hulle geen kennis in die verband nie.

 

Hoe word dit gedoen:

Ons streef daarna om ten alle tye eties te wees in al ons besluitneming en optrede.

Deur ons kliente se lang termyn belange voorop te stel eerder as om kort termyn voordeel of wins na te jaag.

Deur bome te lewer wat aan SAPPA se standaarde te voldoen,  lewenskragtig is en waarvan die vestigingskoers uitsonderlik hoog is – ongeag watter grootte bome dit is wat geplant word.

Dit word gedoen deur ‘n goed ge-organiseerde en - gedokumenteerde bestellingsproses waar goeie kommunikasie met kliente sentraal staan en waar tydens riglyne verskaf word tov plant- nasorg, snoei asook bemesting – teen geen ekstra koste nie.

Boordbeplanning is die belangrikste  deel van die beplanning en verg deeglike oorweging aangesien dit uiteindelik sal bepaal of die eienaar optimale inkomste sal ontvang en watter risiko’s hy daardeur beperk het sover dit in sy beheer is.  Hulp is hiermee beskikbaar maar sal per kwotasie geskied.

Nasorg ondersteuning asook uitdagings wat dmv ‘n eksklusiewe whatsApp groep hanteer word.  Daardeur word tydige kennis (reminders) gegee asook leiding van al die prosesse en

aksies wat op spesifieke tye moet plaasvind  - koste hieraan verbonde is R3 000 (vooruit betaalbaar) per kalender jaar per persoon.

Enige ander konsultasies word per kwotasie hanteer.

 

KWALITEIT VAN BOME WAT TE KOOP AANGEBIED WORD

Die foto’s van die bome hier onder wys die bome wat ons te koop aanbied. 

  1. Ons verkoop  slegs lewenskragtige 3 en 4 jaar oue boompies  (wat die maklikste en suksesvolste verplant). 
  2. Soos wat duidelik op die foto’s gesien kan word, word ons bome deur die seisoen goed gevoed (mooi groot donkergroen, goed gevormde blare) asook deurlopend goed versorg om goeie kwaliteit boompies te kan lewer. 

Indien jy na die foto’s kyk, sal jy sien hoe die bondels lyk wat (per bestelling) uitgehaal en verpak word.  Daardie bome voldoen almal aan die standaarde soos gestel deur SAPPA.  Elke bestelling word van dieselfde kwaliteit bome voorsien… geen bome word spesiaal vir spesiale mense uitgesoek nie.  Elke bestelling bevat ‘n mengsel van medium tot groot bome. Bome wat as klein geklassifiseer word (volgens SAPPA se standaarde) word teruggehou deur ons – en nie te koop aangebied nie.  Ons verkoop ook nie ekstra groot bome nie aangesien dit ook nie maklik verplant nie.

Die skêr op die foto is 700mm lank.  Dit gee ‘n goeie idee van die grootte van die bome wat daarlangs lê.

 

 

 

 

Hoekom doen ons wat ons doen…  soos wat ons dit doen:

Vir Burkea africana Kwekery se mense is dit baie belangrik om  eerstens die aarde en sy mense  in ‘n beter toestand te laat en nie mee te doen aan die vernietiging daarvan nie.  Dis verder vir ons belangrik om die kennis wat ons deur diepgaande studies asook gedurende ons 21 jaar in die bedryf oor die volgende onderwerpe opgedoen het, na die beste van ons vermoe, tot voordeel van ons kliente aan te wend:

Boordbeplanning,

Beperking van risikos

Boordbestuur na volhoubare, optimale oeste van  goeie kwaliteit pekanneute wat vry van gif, onkruiddoders en hormone geproduseer word,  – al het hulle geen kennis in die verband nie.

 

Hoe word dit gedoen:

Ons streef daarna om ten alle tye eties te wees in al ons besluitneming en optrede.

Deur ons kliente se lang termyn belange voorop te stel eerder as om kort termyn voordeel of wins na te jaag.

Deur bome te lewer wat aan SAPPA se standaarde te voldoen,  lewenskragtig is en waarvan die vestigingskoers uitsonderlik hoog is – ongeag watter grootte bome dit is wat geplant word.

Dit word gedoen deur ‘n goed ge-organiseerde en - gedokumenteerde bestellingsproses waar goeie kommunikasie met kliente sentraal staan en waar tydens riglyne verskaf word tov plant- nasorg, snoei asook bemesting – teen geen ekstra koste nie.

Boordbeplanning is die belangrikste  deel van die beplanning en verg deeglike oorweging aangesien dit uiteindelik sal bepaal of die eienaar optimale inkomste sal ontvang en watter risiko’s hy daardeur beperk het sover dit in sy beheer is.  Hulp is hiermee beskikbaar maar sal per kwotasie geskied.

Nasorg ondersteuning asook uitdagings wat dmv ‘n eksklusiewe whatsApp groep hanteer word.  Daardeur word tydige kennis (reminders) gegee asook leiding van al die prosesse en

aksies wat op spesifieke tye moet plaasvind  - koste hieraan verbonde is R3 000 (vooruit betaalbaar) per kalender jaar per persoon.

Enige ander konsultasies word per kwotasie hanteer.

 

KWALITEIT VAN BOME WAT TE KOOP AANGEBIED WORD

Die foto’s van die bome hier onder wys die bome wat ons te koop aanbied. 

  1. Ons verkoop  slegs lewenskragtige 3 en 4 jaar oue boompies  (wat die maklikste en suksesvolste verplant). 
  2. Soos wat duidelik op die foto’s gesien kan word, word ons bome deur die seisoen goed gevoed (mooi groot donkergroen, goed gevormde blare) asook deurlopend goed versorg om goeie kwaliteit boompies te kan lewer. 

Indien jy na die foto’s kyk, sal jy sien hoe die bondels lyk wat (per bestelling) uitgehaal en verpak word.  Daardie bome voldoen almal aan die standaarde soos gestel deur SAPPA.  Elke bestelling word van dieselfde kwaliteit bome voorsien… geen bome word spesiaal vir spesiale mense uitgesoek nie.  Elke bestelling bevat ‘n mengsel van medium tot groot bome. Bome wat as klein geklassifiseer word (volgens SAPPA se standaarde) word teruggehou deur ons – en nie te koop aangebied nie.  Ons verkoop ook nie ekstra groot bome nie aangesien dit ook nie maklik verplant nie.

Die skêr op die foto is 700mm lank.  Dit gee ‘n goeie idee van die grootte van die bome wat daarlangs lê.

 

 

 

 Terug Terug na bo